Brainspotting

Wat is Brainspotting?

Wanneer je te maken hebt met angst, blokkades of traumatische herinneringen, is het vaak eenvoudig om de bijbehorende spanning op te roepen. Deze spanning manifesteert zich ook in je lichaam. Bij het toepassen van Brainspotting vragen we je om dit gevoel bewust op te roepen, meestal door simpelweg aan een onaangename situatie te denken. Zodra je het betreffende gevoel weer ervaart, gebruiken we een pointer – een aanwijsstok met een gekleurd puntje – om de oogposities te lokaliseren die verbonden zijn met jouw emoties. Waar je kijkt, beïnvloedt namelijk hoe je je voelt. EMDR Noord geeft ook Brainspotting therapie.

Tijdens de sessies letten we op de reflexen van je ogen om te zien of bepaalde neurale netwerken in je emotionele hersenen actief zijn. Vaak vragen we je om je te concentreren op het gevoel in je lichaam terwijl we de pointer zowel links, in het midden als rechts in je gezichtsveld houden. Bijna altijd merk je dat het gevoel het sterkst is bij een van deze drie posities. Dat wordt dan jouw ‘brainspot’. Zodra deze gevonden is, vragen we je opnieuw om je te richten op het gevoel. Dit kan diverse ervaringen teweegbrengen.

therapie.

Gedurende de sessies vragen we regelmatig naar je gewaarwordingen en lichamelijke ervaringen. Jouw veiligheid staat hierbij centraal, en je therapeut blijft continu bij je om je te begeleiden. Je hebt de vrijheid om te delen wat je voelt, maar dit is niet verplicht. Het is wel belangrijk om eerlijk aan te geven als de spanning of emotie te intens wordt. Op dat moment moedigen we je aan om een plek in je lichaam te vinden waar je minder spanning ervaart. Daar zoeken we dan opnieuw een oogpositie, wat doorgaans leidt tot een kalmerend effect. Zelfs bij zo’n minder intense ‘spot’ kan er verwerking plaatsvinden. EMDR Noord geeft ook Brainspotting therapie.

Wat gebeurt er tijdens een Brainspotting sessie?

Tijdens een brainspotting sessie, een therapeutische techniek ontwikkeld door David Grand, wordt de cliënt gevraagd om een traumatische of stressvolle ervaring te herinneren terwijl hij of zij de ogen fixeert op een specifiek punt in de ruimte, een ‘brainspot’. Dit kan een positie zijn die gerelateerd is aan de emotionele ervaring in de hersenen.

Terwijl de cliënt zich concentreert op de brainspot, worden neurobiologische processen gestimuleerd die helpen bij het verwerken en integreren van de emotionele lading van de herinnering. De therapeut begeleidt het proces door aandacht te besteden aan de reacties van de cliënt, zoals lichamelijke sensaties, emoties en gedachten die naar boven komen.

Tijdens de sessie kan de cliënt verschillende gewaarwordingen ervaren, zoals veranderingen in stemming, fysieke ontspanning of het vrijkomen van opgeslagen emoties. Deze ervaringen kunnen bijdragen aan het verwerken en loslaten van traumatische of stressvolle herinneringen, waardoor de cliënt emotioneel welzijn en veerkracht kan vergroten.

brainspotting emdr noord
Brainspotting emdrnoord
brainspotting emdr

Brainspotting

Voor welke is Brainspotting geschikt?

Brainspotting is een veelzijdige therapeutische benadering die effectief kan zijn bij een breed scala aan klachten en uitdagingen. Het wordt vaak gebruikt voor trauma-gerelateerde problemen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar het kan ook nuttig zijn bij andere psychische gezondheidsproblemen, waaronder:

  1. Angststoornissen: Brainspotting kan helpen bij de behandeling van verschillende angststoornissen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis (GAS), paniekstoornis en sociale angststoornis.

  2. Depressie: Het kan ondersteunend zijn bij de behandeling van depressie door het verkennen en verwerken van onderliggende traumatische ervaringen of diepgewortelde emoties.

  3. Verslavingen: Brainspotting kan worden gebruikt als onderdeel van de behandeling voor verslavingsproblemen, zoals drugs-, alcohol- of gedragsverslavingen.

  4. Emotionele regulatie: Het kan mensen helpen beter om te gaan met intense emoties en het vermogen vergroten om emoties te reguleren in verschillende situaties.

  5. Prestatieverbetering: Brainspotting wordt ook gebruikt in prestatieverbeteringscontexten, zoals sportpsychologie of artistieke prestaties, om blokkades te overwinnen en prestaties te optimaliseren.

  6. Fysieke pijn: Sommige therapeuten passen brainspotting toe als een aanvullende benadering bij de behandeling van chronische pijn door te helpen bij het verwerken van emotionele aspecten die verband houden met de pijnervaring.

De flexibiliteit en diepgang van brainspotting maken het een waardevolle aanvulling op verschillende therapieën en kunnen individuen helpen bij het verwerken van trauma’s en het bevorderen van emotioneel welzijn.

Hoeveel brainspotting Sessies?

Het aantal brainspotting sessies dat gemiddeld nodig is, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de aard en ernst van de klachten, de individuele behoeften van de cliënt, en de therapeutische aanpak die wordt gebruikt. Over het algemeen kan brainspotting een kortdurende therapie zijn, maar dit kan variëren van enkele sessies tot een langere periode, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek.

Sommige cliënten kunnen significante verbeteringen ervaren na slechts enkele sessies, terwijl anderen mogelijk meer tijd nodig hebben om diepgaande veranderingen te bereiken. Therapeuten passen vaak een flexibele aanpak toe, waarbij ze de voortgang van de cliënt evalueren en de behandeling aanpassen op basis van de individuele behoeften en reacties.

Gemiddeld genomen kunnen cliënten tussen de 6 tot 10 sessies nodig hebben om substantiële vooruitgang te boeken, maar dit is slechts een ruwe schatting en kan variëren van persoon tot persoon. Het is belangrijk om regelmatig met de therapeut te communiceren over de voortgang en eventuele zorgen of vragen die zich tijdens de behandeling voordoen.

 

 
 
 
 

andere therapievormen:

oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie leer je gebruikt te maken van je sterke kanten en hulpbronnen. Naast het probleem staan juist de oplossingen en de uitzonderingen centraal. Herontdekken van je vaardigheden en ideeën om weer beter in je vel te komen. 

acceptance and commitment therapy

ACT zet je aan het denken over je gevoelen, gedachten en gebeurtenissen. Als iemand zegt: Ik wil er wel iets aan doen maar ik ben angstig! Dan kan hij of zij misschien het woord ‘maar’ veranderen in ‘én’? Ik wil er iets aan doen én ik ben angstig! Een klein verschil maar een groot cognitief verschil. Een psychologische verschuiving. Het gevoel mag er zijn.