EMDR bij Misofonie

EMDR bij Misofonie

Misofonie, een aandoening waarbij alledaagse geluiden intense woede of angst kunnen veroorzaken, is een uitdagende en vaak onbegrepen aandoening. Mensen die aan misofonie lijden, ervaren vaak een hoge mate van stress en sociale isolatie. Traditionele therapieën hebben niet altijd het gewenste effect gehad, maar er is hoop op de horizon in de vorm van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) therapie.

In een recent artikel, geschreven door Anne Vollbehr, wordt een fascinerende casusbeschrijving gegeven van een patiënt met misofonie die succesvol is behandeld met EMDR. Deze casus werpt een licht op de potentie van EMDR als een effectieve behandelingsmethode voor misofonie.

De casus draait om een vrouw genaamd Emily, die al jaren leed aan misofonie. Ze kon geen maaltijd delen met haar familie zonder overweldigende angst en woede te voelen bij het horen van kauwgeluiden. Haar sociale leven leed hier ernstig onder, en ze voelde zich gevangen in een vicieuze cirkel van angst en afzondering.

Anne Vollbehr begon met EMDR-therapie bij Emily, waarbij ze de traumatische herinneringen aan de oorsprong van haar misofonie aanpakte. Het idee achter EMDR is om de negatieve emoties die verband houden met traumatische gebeurtenissen te verminderen door middel van oogbewegingen en aandachtsheroriëntatie. Voor Emily bleken deze technieken buitengewoon effectief.

Tijdens de behandelingssessies herbeleefde Emily de momenten uit haar jeugd waarin de misofonie begon. Door middel van EMDR kon ze haar emotionele reacties op deze herinneringen opnieuw verwerken. Langzaam maar zeker verminderden haar woede en angst in reactie op kauwgeluiden.

Emdr noord misofonie

Na enkele maanden van EMDR-therapie rapporteerde Emily een aanzienlijke verbetering in haar symptomen. Ze kon nu zonder angst maaltijden delen met haar familie en genieten van sociale interacties zonder de overweldigende emotionele belasting van misofonie.

De casus van Anne Vollbehr illustreert de potentie van EMDR als een veelbelovende behandeling voor misofonie. Hoewel verder onderzoek nodig is om de effectiviteit op grotere schaal te bevestigen, biedt deze casus hoop aan degenen die lijden aan deze uitdagende aandoening. Het suggereert dat er licht is aan het einde van de tunnel voor mensen zoals Emily, die eindelijk weer controle krijgen over hun leven dankzij EMDR-therapie.