Contact

Neem contact op

whatsapp

Email

Werktijden


Adres

Regus™ 
Paterswoldseweg 806 
EMDR Noord
Kantoor 1.11
9728 BM Groningen

Heb je een trauma meegemaakt? Heb je angst die niet weggaat? Blijven bepaalde negatieve gedachten rondspoken? Zoek contact met EMDR Noord.

Aanmelding 

 

Afspraak afzeggen of wijzigen?

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur oftewel 2 dagen voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. 

Dit kan met whatsapp of  email!  Bij niet tijdig annuleren wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
de hulpverlener, Bart Brons handelend onder Emdr Noord , Kvk
nummer 84425814 gevestigd Paterwoldseweg 806 9728 BM te Groningen behorende bij de behandelovereenkomst De wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst (WBGO) is van toepassing op deze
behandelingsovereenkomst.
1. Betalingsvoorwaarden Een afspraak met de therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd (gerekend in werkdagen). Maar als u op tijd contact zoekt en tijdig het consult afzegt wordt het niet in rekening gebracht. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult wél in rekening gebracht.
2. De door Emdr Noord toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na verzending te worden betaald. 
3. Privacy verkaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
• Persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze gedeeld met
derden.
• Persoonlijke gegevens worden vastgelegd voor zover relevant voor
administratie en behandeling.
• Cliënt verklaart zich met het aangaan van de behandelovereenkomst
akkoord met de vastlegging genoemd onder artikel 2.
4. Inzage en wijzigingen
Cliënt kan bij behandelaar inzage vragen in zijn persoonlijke gegevens en cliënt dossier. En indien nodig worden persoonlijke gegevens gecorrigeerd of aangevuld. Zodra cliënt wijzigingen doorgeeft worden deze bijgewerkt in het cliëntdossier.
5. Conform de wet WBGO is Emdr Noord verplicht het cliëntdossier 20 jaar te
bewaren.
6. Indien op verzoek van cliënt persoonlijke informatie wordt gedeeld met
derden, dan wordt hiervoor eerst een toestemmingsverklaring opgesteld.
7. Persoonlijke gegevens worden bewaard conform voorschriften van de
beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteit Nederland (VIV Nederland)
8. Klachtenregeling wkkgz (klik hier)
9. Meldcode Kindermishandeling
Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet huiselijk geweld en
kindermishandeling. Emdr Noord  handelt, indien nodig, volgens deze
verplichting. 
10. Deze voorwaarden en reglementen behoren bij de Emdr Noord behandelovereenkomst.
11. Teksten op deze website EMDR Noord zijn eigendom van EMDR Noord. Er mogen dan ook geen teksten, afbeeldingen of foto’s gekopieerd worden van deze website zonder toestemming van EMDR Noord.
Vereniging Integrale Vitaliteitskunde